Kasjer sprzedawca na stacji paliw (LPG)

 • Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy - Biblioteczka Atestu
  • Metoda: RISK SCORE
  • Zagrożenia
   • Biologiczne:
    wirusy grypy, prątki gruźlicy 
   • Fizyczne, chemiczne i psychofizyczne:
    potrącenie przez ruchome obiekty, potknięcie i upadek na tym samym poziomie, obciążenie psychiczne, pożar, wybuch, ostre i szorstkie powierzchnie i krawędzie, substancje i preparaty chemiczne - toksyczne i drażniące, przeciżenie układu ruchu, zmienne warunki atmosferyczne, napad